Forord

Værkanalyse.dk er en genudgivelse i digitaliseret udgave af den trykte lærebog Det litterære værk - Tekstanalysens grundbegreber, som blev skrevet af Professor emeritus, dr.phil Morten Nøjgaard og udgivet på Odense Universitetsforlag (nu Syddansk Universitetsforlag) i 1993. Fjerde oplag blev udgivet i 1998.

Den trykte lærebog udkom, fordi Nøjgaards bog Litteraturens univers fra 1975 havde været udsolgt igennem længere tid.

Morten Nøjgaard skriver i forordet til udgaven af Det litterære værk fra 1993:

Da min bog Litteraturens univers gennem længere tid har været udsolgt, meldte spørgsmålet sig, om den skulle genoptrykkes endnu engang. Fra mange sider er jeg gennem årene blevet opfordret til at udsende en kortere, mere overskuelig fremstilling af den litterære analyses metoder. Det er for at imødekomme dette ønske, jeg har valgt i stedet for et genoptryk at skrive hele bogen om.

Nærværende fremstilling er altså ikke en forkortet udgave af Litteraturens univers, men en helt ny bog, som stiller den litterære metodelære op på sin egen måde (...). Jeg har tilstræbt en direkte og enkel fremstillingsform og derfor givet afkald på mere dybdeborende diskussion. Vægten er lagt på overskuelige opstillinger og sammenfatninger; eksempler og citater gives på dansk.

De læsere, som vil have mere at vide og ønsker indføring i den videnskabelige diskussion, henvises til den ajourførte bibliografi og til den tidligere bog.

(...) Denne udgave er et uændret optryk af 96-udgaven. Der er kun foretaget enkelte rettelser og tilføjet henvisninger til nyudkomne værker.

Til toppen

© FORLAGET DANSKSIDEN.DK, Syddansk Universitetsforlag og forfatteren 2022 | Kontakt